Voor het ondersteunen van de doelstelling organiseert de KNVOL verschillende activiteiten om het draagvlak onder de bevolking voor de krijgsmacht te vergroten. Naast de jaarlijkse Themadag en de Prins Maurits Medaille onderhoud de KNVOL de Bijzondere Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870 aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien organiseren wij met regelmaat excursies voor onze leden en neemt de voorzitter van de KNVOL deel aan debatten en reikt de Scriptieprijs om zo de doelstelling van de KNVOL uit te dragen. Een overzicht van de activiteiten treft u hieronder.

Plannen voor 2018


Algemene Vergadering 2018: 16 mei, Bernhardkazerne, Amersfoort

Battlefield Tour Arnhem:
zondag 26 mei 2018 ( zie Home page)

Thema-avond 2018
: (volgt)

Regio-activiteiten 2018
: (volgt)