Voor het ondersteunen van de doelstelling organiseert de KNVOL verschillende activiteiten om het draagvlak onder de bevolking voor de krijgsmacht te vergroten. Naast de jaarlijkse Themadag en de Prins Maurits Medaille onderhoud de KNVOL de Bijzondere Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870 aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien organiseren wij met regelmaat excursies voor onze leden en neemt de voorzitter van de KNVOL deel aan debatten en reikt de Scriptieprijs om zo de doelstelling van de KNVOL uit te dragen. Een overzicht van de activiteiten treft u hieronder.

Deze jaarlijks voorgeschreven vergadering werd op 14 april gehouden in de Generaal-majoor de Ruijter van Steveninckkazerne te Oirschot.

Na afloop konden we op een zonnig terras van de Treffer genieten van een drankje en werd de adjudant die alles voor ons had geregeld, door de voorzitter hartelijk bedankt voor de organisatie van een mooie dag bij de 13Lichte Brigade.