Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten ministerie van Defensie

Nieuwsberichten van Ministerie van Defensie op Rijksoverheid.nl
  1. Majoor-vlieger Roy de Ruiter wordt 31 augustus benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde vierde klasse. Koning Willem-Alexander reikt de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Binnenhof in Den Haag. 
  2. De ministerraad heeft ingestemd met de verlenging en meerjarige intensivering van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan tot en met 2021 en het stoppen van de militaire missie in Mali in 2019.
  3. Defensie slaagt er slechts met moeite in eenheden uit te zenden die inzetgereed zijn. Daardoor wordt er een zwaar beroep gedaan op het improviserend vermogen van militairen. Dat is een van de conclusies van de Algemene Rekenkamer. Die onderzocht tussen december 2016 en november 2017 de inzet van de Nederlandse krijgsmacht voor de VN-missie in Mali.
  4. Staatssecretaris Barbara Visser heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het Chroom-6 onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoeksinstituut heeft op verzoek van Defensie een historisch onderzoek gedaan naar het gebruik van Chroom-6 op POMS-locaties (prepositioned organizational material storage). Het onderzoek betreft de periode waarin op de POMS-locaties is gewerkt tussen 1984 en 2006.
  5. Op woensdag 6 juni ontvangt Minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, haar collega's van de zogeheten 'Northern Group'. De bijeenkomst op het Catshuis staat in het teken van de regionale veiligheidssituatie, de relatie met Rusland en het verbeteren van militaire mobiliteit. Zo zullen de ministers spreken over concrete afspraken om de verplaatsingen van militairen en materieel tussen de Northern Group-landen te vergemakkelijken.
  6. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben extra bevoegdheden gekregen om hun werk te kunnen doen. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. De nieuwe bevoegdheden staan in de wet die op 1 mei is ingegaan. Bij de bevoegdheden horen 6 extra garanties, bovenop de waarborgen die nu al in de wet staan. Die extra garanties zijn nu al van kracht; ze staan in aparte beleidsregels.
  7. Ongeveer 7 miljoen mensen zijn uit handen van terreurorganisatie ISIS bevrijd, waarvan 5 miljoen in 2017. Dat is het resultaat van de strijd tegen ISIS die in 2014 begon. Ook Nederland  levert een bijdrage, zowel vanuit de lucht als op de grond. ISIS telde eind vorig jaar nog zo’n 12.000 strijders. Dat aantal liep begin dit jaar fors terug, maar neemt nu weer toe. De groepering vormt nog altijd een aanzienlijke factor van instabiliteit in Irak en Syrië.
  8. Na weging van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 kondigt het kabinet een wetswijziging aan. In een brief aan de Tweede Kamer benoemt het kabinet zes elementen die gericht zijn op het aanscherpen van de werking van de wet. Het gaat onder meer om het delen van informatie met andere landen, de bewaartermijnen en de gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden. De Wiv gaat, zoals beoogd, in per 1 mei 2018. De aanpassingen doen naar het oordeel van het kabinet recht aan de referendumuitslag en zijn tegelijkertijd werkbaar voor de diensten. Zij hebben de Wiv nodig om hun werk goed te kunnen doen voor de veiligheid van Nederland. Tegelijk heeft het kabinet de zorgen die leven goed gehoord en wordt de wet daarom op punten aangepast.