De Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger” (KNVOL) werd op 30 maart 1912 opgericht door Nederlanders die bezorgd waren over de verwaarlozing van de krijgsmacht.

Aanvankelijk was die zorg vooral gericht op de Koninklijke Landmacht. Tegenwoordig kijkt de vereniging vanuit de Koninklijke Landmacht naar een joint krijgsmacht. Een krijgsmacht die de belangen van ons koninkrijk moet dienen en die bovendien kan bijdragen aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Dat is een krijgsmacht die wereldwijd bij kan dragen aan veiligheid, vrijheid en welvaart en die in evenwicht is met de ambities en de rol die Nederland zou moeten spelen in de wereld.

De krijgsmacht van nu is een moderne organisatie die zich richt op zowel nationale als internationale vrede en veiligheid. De Nederlandse krijgsmacht wordt daarom op verschillende plaatsen in de wereld ingezet. De Nederlandse samenleving moet bovendien kunnen rekenen op “haar krijgsmacht” bij een eventuele crisis in eigen land. Kortom, Nederland heeft recht op een krijgsmacht die er toe doet, niet alleen dicht bij huis maar zo nodig ook ver weg.

Het nieuws over vrede en veiligheid beheerst dagelijks een groot deel van de nationale- en internationale berichtgeving in de media. Daarbij speelt de Nederlandse krijgsmacht niet bepaald een onbelangrijke rol. Op dit moment neemt Nederland deel aan missies in Mali, Afghanistan, Irak, Somalië, Zuid- Soedan, Bahrein, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Gazastrook, Israël, Syrië, Libanon, Centraal Afrikaanse Republiek en Burkina Faso. Met 1033 functies draagt de Krijgsmacht dagelijks bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

De Nederlandse krijgsmacht staat bij samenwerking met buitenlandse krijgsmachten in hoog aanzien. Onze militairen kenmerken zich door professionaliteit, efficiency, flexibiliteit, grote inzet en aandacht voor andere culturen. Kortom, we kunnen trots zijn op onze krijgsmacht

De naam van de KNVOL geeft aan dat we ons allereerst richten op de Koninklijke Landmacht. De vereniging steunt het streven naar het steeds intensiever samenwerken van de krijgsmachtdelen. Het landoptreden blijft echter centraal staan. Militaire conflicten worden nu eenmaal op het land uitgevochten en daarmee wordt de noodzaak van een effectieve en snel inzetbare Koninklijke Landmacht aangetoond.

Behalve het uitgeven van de digitale ARMEX organiseert de vereniging tal van activiteiten zoals lezingen en bezoeken aan landmacht- kazernes, luchtmacht- en marinebases.

In de missie van de KNVOL staat waar de KNVOL zich voor inzet, wat haar streven is en hoe ze daar invulling aan geeft.