Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870.

Aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht was namens de KNVOL een bijzondere leerstoel  ingesteld.

De leerstoel werd bekleed door professor dr. J. Hoffenaar. Hoffenaar is werkzaam als hoofd van de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. De Universiteit van Utrecht heeft hem inmiddels als gewoon hoogleraar aangesteld en daardoor is de leerstoel vervallen. De KNVOL is momenteel in overleg over het vestigen van een nieuwe bijzondere leerstoel aan 1 van de Nederlandse Universiteiten.