Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870.

Aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht is namens de KNVOL een bijzondere leerstoel ingesteld. Tegenwoordig geheten leerstoel geschiedenis van de veiligheidsproblematiek.

De leerstoel wordt bekleed door professor dr. J. Hoffenaar. Hoffenaar is werkzaam als hoofd van de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.