Afbeeldingsresultaat voor krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht moet in staat kunnen zijn het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te beschermen. Ook moet onze krijgsmacht het vermogen hebben de internationale rechtsorde en stabiliteit te bescherming en te bevorderen. Verder moet onze krijgsmacht bij machte zijn civiele autoriteiten te ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.


Behalve de bijdrage aan vrede en veiligheid draagt onze krijgsmacht ook bij aan het veilig stellen en bevorderen van onze welvaart.

Onze krijgsmacht moet voldoende personeel en middelen hebben om aan de ambities van de Regering te kunnen voldoen.

De basis gereedheid moet op het juiste niveau zijn en de voorraden moeten op peil zijn om aan de vereiste reactietijden te kunnen voldoen.

Een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving is essentieel.

Niet alleen het personeel van onze Krijgsmacht maar ook het thuisfront en de veteranen verdienen onze waardering en aandacht.

NEDERLAND HEEFT RECHT OP EEN KRIJGSMACHT DIE ER TOE DOET.