Opnieuw krijgt de krijgsmacht bezuinigingen voor de kiezen. Nieuwe tegenvallers dwingen Defensie tot lapwerk.
Afgezet tegen de omvang van de nationale economie zijn de Defensie-uitgaven met 8 miljard nog steeds historisch laag. Slechts 1,14 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gaat naar Defensie. En dat percentage blijft komende jaren dalen, ondanks dat Nederland en alle andere NAVO-landen opnieuw beloofd hebben hun percentage richting 2 procent te laten groeien. Via deze link proberen wij u up to date te houden wat er in de media over de ontwikkelingen van de Nederlandse defensie- uitgaven gepubliceerd wordt.
Informatie over anti- terrorisme maatregelen die op Nederlands grondgebied genomen zijn en worden.
(Inter)Nationaal Nieuws op het gebied van veiligheid, internationale rechtsorde en stabiliteit.
Onregelmatig verschijnende Nieuwsbulletins van de KNVOL.
De 6 online magazines die binnen Defensie worden uitgegeven.
Link naar actueel nieuws van het Ministerie van Defensie.
Links naar actuele onderwerpen in de media.
Archief van links naar actuele onderwerpen in de media.

Links naar websites met betrekking tot de koninklijke landmacht.

Links naar websites met betrekking tot defensie.

Links naar websites met betrekking tot de overheid.

Links naar websites met betrekking tot organisaties in Nederland.

Links naar websites met betrekking tot Internationale organisaties.

Links naar diverse websites van buitenlandse strijdkrachten ( wordt regelmatig bijgewerkt).

Diverse LINKS naar beschikbare beeldbanken op het internet met een relatie tot Defensie.

Links naar websites van de Regimenten/Korpsen van alle Wapens en Dienstvakken van de  KL.

Links naar diverse websites over historische militaire onderwerpen en aangelegenheden

Links naar websites over en van Nederlandse militaire Musea.

Links naar diverse websites over onderscheidingen.