KNVOL

Persbericht Gemeente, monument 1914-1918, Den Haag 18 jan 2018


Missie KNV Ons Leger 

De KNVOL zet zich in voor een goede, slagvaardige en kwalitatief
hoogwaardige krijgsmacht en probeert in de samenleving daar
een breed draagvlak voor te creëren.


 
STEUN DAAROM DE KNVOL EN WORD
  LID  OF    SPONSOR
 

onderkant try 21mei2016Onze SPONSORS

Logo Safran.svgVan APEX GLOBAL de 4 merken:


  patriot3 all  forcetek logo  libervit logo whitebg  eska logo


#################################################################################

Klembord01               z air logo        logo airconet       

######################################################################

Green Paper 2018


Boeksignaleringen

kapitein thomson Kapiten Thomson - auteur: Else Kooijman, In 1944 verdwijnt kapitein Thomson in Nacht und Nebel. Zijn familie hoort niets van hem en het is maar de vraag of hij nog leeft. Toch komt hij in mei 1945 thuis. Over zijn krijgsgevangenschap in Polen vertelt hij wel, maar over de tijd daarna niet. >>LEES MEER<<


2020 Warning 2020 WARNING- auteur: Arno Piepers
, Als marinier maakte Ingo Piepers van dichtbij oorlog mee. Nu voorspelt hij in een dik boek de komende wereldoorlog, door natuurkundige theorieën over chaos op de geschiedenis toe te passen. >> LEES MEER <<


konings vaandel apr2017 In het nieuwe boek ''S KONINGS VAANDEL" beschrijft ons lid,  luitenant-kolonel titulair bd Willem Plink, de historie van de vaandels en standaarden van De Nederlandse Krijgsmacht. De auteur overhandigde het eerste exemplaar op 10 april jl. aan Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. >> LEES MEER<<


 

StandpuntenDe Nederlandse krijgsmacht moet in staat kunnen zijn het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te beschermen. Ook moet onze krijgsmacht het vermogen hebben de internationale rechtsorde en stabiliteit te bescherming en te bevorderen. Tot slot moet onze krijgsmacht bij machte zijn civiele autoriteiten te ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.


Behalve de bijdrage aan vrede en veiligheid draagt de krijgsmacht ook bij aan het veilig stellen en bevorderen van onze welvaart.

De krijgsmacht moet voldoende personeel en middelen hebben om aan de ambities van de Regering te kunnen voldoen.

De basis gereedheid moet op het juiste niveau zijn en de voorraden moeten op peil zijn om aan de vereiste reactietijden te kunnen voldoen.

Een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving is essentieel.

Niet alleen het personeel van de Krijgsmacht maar ook het thuisfront en de veteranen verdienen onze waardering en aandacht.

NEDERLAND HEEFT RECHT OP EEN KRIJGSMACHT DIE ER TOE DOET.


kritiek navo mrt2016 02


vachb 02


NIEUWSBULLETINS 2016

knvol
Nieuwsbulletin 2016- 05:
Armex- 2016/3 is uit en twee vacatures binnen de ARMEX Redactie.

De nieuwste ARMEX staat on line. De redactie van ARMEX is naarstig op zoek naar tenminste 2 EDITOO- Redacteuren. Het Bestuur van de KNV Ons Leger is een leden werf actie gestart want het ledental is dramatisch gedaald. We hebben hard leden nodig om te kunnen voortbestaan en onze beinvloeding voort te kunnen zetten.
Ook loven we een Gall en Gall waardebon uit voor ieder lid die erin slaagt tenminste 3 leden aan te brengen.


knvol

Nieuwsbulletin 2016- 04:
UITREIKING MILITAIRE WILLEMSORDE AAN HET KORPS COMMANDOTROEPEN

media xll 3667862
Koning Willem-Alexander reikt de Willems-Orde uit aan het Korps CommandotroepenHet Korps Commandotroepen, de elite-eenheid van het Nederlandse leger, heeft op dinsdag 15 maart 2016 de Militaire Willems-Orde ontvangen voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexander verzorgde hoogstpersoonlijk de uitreiking en eerde de eenheid voor hun moed en trouw tijdens de missies in Afghanistan tussen 2005 en 2010.


Koning Willem-Alexander zei onder meer dat de eenheid zich kan meten met de beste 'special forces' in de wereld. Alle dragers van de groene baret, en voormalige dragers daarvan, kunnen 'trots' zijn, aldus de koning die zijn 'diep ontzag' uitsprak voor de commandotroepen.

De "groene baretten" opereerden onder extreme omstandigheden in Afghanistan. Ze voerden daar onder de naam Special Forces Task Group Viper (2006-2007) en Taskforce 55 (2009 -2010) speciale opdrachten uit. Daarbij kwam het veelvuldig tot gevechten met de Taliban. Een groene baret verloor hier het leven. Korporaal Kevin van Rijdt sneuvelde in september 2009 als lid van Taskforce 55.

Tijdens de plechtigheid werd ook de mars "Ons Leger" gespeeld.

Aan het Korps Commandotroepen werd op 3 oktober 2002 de Prins Maurtits medaille uitgereikt. De medaille werd namens de KNVOL uitgereikt door de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), luitenant- generaal M. Urlings.

LEES MEER:

AV20132016knvol

Nieuwsbulletin 2016- 03:
2e DIGITALE ARMEX ONLINE

Zaterdag 12 maart: De 2e digitale ARMEX is uit en ONLINE. 


Onderwerpen:

1. d
e IS-dreiging vanuit Libië, 2. Defensiebeleid van de regen in de drup ?, 3. Kleine kernmachten vernieuwen arsenaal, 4. religieuze messen moeten worden geslepen, 4. Defensienieuws en 2 boekbesprekingen: "De troepenmacht in Suriname" door Ellen Klinkers en "Niemand is belangrijker dan het team" door Bgen Otto van Wiggen.


De Koninklijke Landmacht heeft vanaf 17 maart aanstaande weer tanks in de slagorde. Weliswaar nog maar 1 tankcompagnie maar het begin is er. De Leopard II verdween om budgettaire redenen in 2011 uit de slagorde.
Klik op de foto hieronder dan kunt u het artikel lezen en een korte video bekijken.

LEOPARD2A6 BIG 08
knvol

Nieuwsbulletin 2016- 02:
De 1e digitale ARMEX ONLINE

Maandag 22 februari 2016: De eerste echte digitale ARMEX is vanaf vanavond 19.34 ONLINE.

Alle ARMEX jaargangen vanaf 2010 tot en met 2015 zijn sinds 21 februari, 16:04 al ONLINE. Het zijn de complete magazines en na opening te lezen, te downloaden en uit te printen.
Alle leden, sponsors enz. zullen middels een email op de hoogte gebracht worden dat ARMEX 2016-1 ONLINE is. Veel leesplezier toegewenst.

Er komen meldingen binnen dat het magazine niet of moeilijk te raadplegen is op de IPAD en ANDROID tablets. De oorzaak wordt onderzocht. Vooralsnog zijn er geen problemen gerapporteerd over desktops en laptops.

( Update: 25 febr 2016)
Na een kleine technische aanpassing van de website hebben testen met tablets en smartphones uitgewezen dat het lezen van de digitale ARMEX geen problemen meer oplevert.


WILT U OOK GEWAARSCHUWD WORDEN DAT ER EEN NIEUWE ARMEX ONLINE STAAT ?
VOOR LEDEN EN SPONSORS DOEN WE DAT !

WORD DUS LID OF SPONSOR
knvol

Nieuwsbulletin 2016- 01:
ARMEX Digitaal


Vrijdag 12 februari 2016: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 1e digitale uitgave van ARMEX. Naar verwachting kunt u in de laatste week van februari deze ARMEX op de website lezen, van de website downloaden of uitprinten. De digitale ARMEX wordt als compleet magazine op de website geplaatst dus niet zoals voorheen alleen de cover en de inhoudsopgave. Ook zijn we bezig alle jaargangen vanaf 2010 digitaal op de website te zetten. Ook deze uitgaves zijn complete magazines en na opening te lezen, te downloaden of uit te printen. Omdat wij niet weten of iedere bezoeker beschikt over een PDF reader in zijn browser wordt er voor de zekerheid een PDF viewer op de website geinstalleerd die van alle gemakken is voorzien.

Algemene Vergadering 2014

De Algemene Vergadering 2014 zal worden gehouden op donderdag 8 mei 2014 op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust) in de Legerplaats bij Oldebroek. Eperweg 149, 8084 HE  ‘t-HARDE

Het hoofdbestuur roept de leden op naar deze belangrijke vergadering te komen om mee te praten over de toekomst van onze vereniging. Het is van groot belang dat de leden meedenken en meebeslissen over de mogelijke oplossingen.

LET OP! het middagprogramma heeft een wijziging ondergaan.

In plaats van een bezoek aan het Nederlands Artillerie Museum gaan we nu kijken bij een beproeving van mortiermunitie en het schieten met mortieren. Spectaculair om mee te maken dus!

Bijlagen:
Bewaar het bestand ALGEMENE VERGADERING-AGENDA 2014.pdfALGEMENE VERGADERING-AGENDA 2014.pdf[Uitnodiging tot de Algemene Vergadering met de Agenda 2014]201 kB

Lees meer: Algemene Vergadering 2014