knvol
Nieuwsbulletin 2016- 05:
Armex- 2016/3 is uit en twee vacatures binnen de ARMEX Redactie.

De nieuwste ARMEX staat on line. De redactie van ARMEX is naarstig op zoek naar tenminste 2 EDITOO- Redacteuren. Het Bestuur van de KNV Ons Leger is een leden werf actie gestart want het ledental is dramatisch gedaald. We hebben hard leden nodig om te kunnen voortbestaan en onze beinvloeding voort te kunnen zetten.
Ook loven we een Gall en Gall waardebon uit voor ieder lid die erin slaagt tenminste 3 leden aan te brengen.


knvol

Nieuwsbulletin 2016- 04:
UITREIKING MILITAIRE WILLEMSORDE AAN HET KORPS COMMANDOTROEPEN

media xll 3667862
Koning Willem-Alexander reikt de Willems-Orde uit aan het Korps CommandotroepenHet Korps Commandotroepen, de elite-eenheid van het Nederlandse leger, heeft op dinsdag 15 maart 2016 de Militaire Willems-Orde ontvangen voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexander verzorgde hoogstpersoonlijk de uitreiking en eerde de eenheid voor hun moed en trouw tijdens de missies in Afghanistan tussen 2005 en 2010.


Koning Willem-Alexander zei onder meer dat de eenheid zich kan meten met de beste 'special forces' in de wereld. Alle dragers van de groene baret, en voormalige dragers daarvan, kunnen 'trots' zijn, aldus de koning die zijn 'diep ontzag' uitsprak voor de commandotroepen.

De "groene baretten" opereerden onder extreme omstandigheden in Afghanistan. Ze voerden daar onder de naam Special Forces Task Group Viper (2006-2007) en Taskforce 55 (2009 -2010) speciale opdrachten uit. Daarbij kwam het veelvuldig tot gevechten met de Taliban. Een groene baret verloor hier het leven. Korporaal Kevin van Rijdt sneuvelde in september 2009 als lid van Taskforce 55.

Tijdens de plechtigheid werd ook de mars "Ons Leger" gespeeld.

Aan het Korps Commandotroepen werd op 3 oktober 2002 de Prins Maurtits medaille uitgereikt. De medaille werd namens de KNVOL uitgereikt door de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), luitenant- generaal M. Urlings.

LEES MEER:

AV20132016knvol

Nieuwsbulletin 2016- 03:
2e DIGITALE ARMEX ONLINE

Zaterdag 12 maart: De 2e digitale ARMEX is uit en ONLINE. 


Onderwerpen:

1. d
e IS-dreiging vanuit Libië, 2. Defensiebeleid van de regen in de drup ?, 3. Kleine kernmachten vernieuwen arsenaal, 4. religieuze messen moeten worden geslepen, 4. Defensienieuws en 2 boekbesprekingen: "De troepenmacht in Suriname" door Ellen Klinkers en "Niemand is belangrijker dan het team" door Bgen Otto van Wiggen.


De Koninklijke Landmacht heeft vanaf 17 maart aanstaande weer tanks in de slagorde. Weliswaar nog maar 1 tankcompagnie maar het begin is er. De Leopard II verdween om budgettaire redenen in 2011 uit de slagorde.
Klik op de foto hieronder dan kunt u het artikel lezen en een korte video bekijken.

LEOPARD2A6 BIG 08
knvol

Nieuwsbulletin 2016- 02:
De 1e digitale ARMEX ONLINE

Maandag 22 februari 2016: De eerste echte digitale ARMEX is vanaf vanavond 19.34 ONLINE.

Alle ARMEX jaargangen vanaf 2010 tot en met 2015 zijn sinds 21 februari, 16:04 al ONLINE. Het zijn de complete magazines en na opening te lezen, te downloaden en uit te printen.
Alle leden, sponsors enz. zullen middels een email op de hoogte gebracht worden dat ARMEX 2016-1 ONLINE is. Veel leesplezier toegewenst.

Er komen meldingen binnen dat het magazine niet of moeilijk te raadplegen is op de IPAD en ANDROID tablets. De oorzaak wordt onderzocht. Vooralsnog zijn er geen problemen gerapporteerd over desktops en laptops.

( Update: 25 febr 2016)
Na een kleine technische aanpassing van de website hebben testen met tablets en smartphones uitgewezen dat het lezen van de digitale ARMEX geen problemen meer oplevert.


WILT U OOK GEWAARSCHUWD WORDEN DAT ER EEN NIEUWE ARMEX ONLINE STAAT ?
VOOR LEDEN EN SPONSORS DOEN WE DAT !

WORD DUS LID OF SPONSOR
knvol

Nieuwsbulletin 2016- 01:
ARMEX Digitaal


Vrijdag 12 februari 2016: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 1e digitale uitgave van ARMEX. Naar verwachting kunt u in de laatste week van februari deze ARMEX op de website lezen, van de website downloaden of uitprinten. De digitale ARMEX wordt als compleet magazine op de website geplaatst dus niet zoals voorheen alleen de cover en de inhoudsopgave. Ook zijn we bezig alle jaargangen vanaf 2010 digitaal op de website te zetten. Ook deze uitgaves zijn complete magazines en na opening te lezen, te downloaden of uit te printen. Omdat wij niet weten of iedere bezoeker beschikt over een PDF reader in zijn browser wordt er voor de zekerheid een PDF viewer op de website geinstalleerd die van alle gemakken is voorzien.