Missie KNV Ons Leger

 

De KNVOL zet zich in voor een goede, slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht en streeft naar een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving.
Dit doet de KNVOL door deel te nemen aan maatschappelijke discussies over veiligheid, wordt het zoeken van publiciteit niet geschuwd, hebben we deze website om onze geografische slagkracht te vergroten, wordt het digitale magazine ARMEX uitgegeven, wordt de Prins Maurits Medaille uitgereikt en is er aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht namens de KNVOL een bijzondere leerstoel ingesteld.
Omdat de KNVOL het noodzakelijk acht om de aandacht van politici en andere invloedrijke mensen en besluitvormers te vestigen op het belang van het hebben van een goede krijgsmacht krijgen ook zij onze digitale ARMEX aangeboden.
Ons ledenbestand is echter de afgelopen jaren in aantallen fors teruggelopen en om door te kunnen gaan met de website en het digitale magazine ARMEX, onze beïnvloedingsinstrumenten, is de KNV Ons Leger dringend op zoek naar nieuwe leden en sponsors. Al jaren is Defensie de populairste bezuinigingspost. Het is de allerhoogste tijd concrete maatregelen te nemen de schade van meer dan 10 jaar snijden in de defensiebegroting te herstellen.
De conclusies in het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer van 18 mei jongstleden spreken boekdelen. LEES MEER 


STEUN DAAROM DE KNVOL EN WORD   LID  OF    SPONSOR
 

onderkant try 21mei2016Onze SPONSORS

Logo Safran.svgVan APEX GLOBAL de 4 merken:


  patriot3 all  forcetek logo  libervit logo whitebg  eska logo


#################################################################################

Klembord01               z air logo        logo airconet       

######################################################################


Boeksignaleringen

kapitein thomson Kapiten Thomson - auteur: Else Kooijman, In 1944 verdwijnt kapitein Thomson in Nacht und Nebel. Zijn familie hoort niets van hem en het is maar de vraag of hij nog leeft. Toch komt hij in mei 1945 thuis. Over zijn krijgsgevangenschap in Polen vertelt hij wel, maar over de tijd daarna niet. >>LEES MEER<<


2020 Warning 2020 WARNING- auteur: Arno Piepers
, Als marinier maakte Ingo Piepers van dichtbij oorlog mee. Nu voorspelt hij in een dik boek de komende wereldoorlog, door natuurkundige theorieën over chaos op de geschiedenis toe te passen. >> LEES MEER <<


konings vaandel apr2017 In het nieuwe boek ''S KONINGS VAANDEL" beschrijft ons lid,  luitenant-kolonel titulair bd Willem Plink, de historie van de vaandels en standaarden van De Nederlandse Krijgsmacht. De auteur overhandigde het eerste exemplaar op 10 april jl. aan Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. >> LEES MEER<<