Het hoofdbestuur heeft in overleg met en toestemming van de algemene vergadering moeten besluiten om dit jaar het juni- en het oktobernummer van ARMEX te laten vervallen. Dit om weer evenwicht te krijgen in de lopende begroting.