Op 27 november 2015 vond in de Kromhoutkazerne te Utrecht een buitengewone Algemene Vergadering plaats van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger”.

De voorzitter gaf een toelichting op de redenen die het bijeenroepen van deze vergadering noodzakelijk maakten.

Digitalisering ARMEX

Globale begroting 2016 en verlaging van de contributie

lees het concept vergaderverslag hieronder

<Verslag buitengewone Algemene Vergadering 2015.pdf>