2021

Door de Corona- maatregelen van de Nederlandse regering heeft de KNV Ons Leger in 2020 en 2021 geen activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Toch is het bestuur voornemens een digitale Algemene Vergadering in 2021 ( over de verenigingsjaren 2019 en 2020) te organiseren om 15.00 op wo 20 oktober 2021.

Opgave voor de digitale AV 2020: penningmeester@onsleger.nl

Hiermee wordt voorkomen dat in de AV 2022, 3 (drie) verenigingsjaren aan bod moeten komen. Als de strijd tegen corona zich zo blijft ontwikkelen als nu, denkt het bestuur dat in april 2022 weer een gewone fysieke AV kan worden georganiseerd. Nadere bijzonderheden volgen.

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.