Algemene Vergadering

Gezien de Corona pandemie heeft het bestuur nog geen besluit kunnen nemen over een Algemene Vergadering in 2021. Gezien het vaccinatieprogramma en de daaraan gekoppelde vaccinatiegraad lijkt het erop dat een Algemene Vergadering pas mogelijk is medio september of zelfs pas in het 4e kwartaal dit jaar.

Het Secretarieel Jaarverslag 2020, de Exploitatie 2020, de Balans 2020 en de Begroting 2021 ( onder de knop Bekijk hier onder AV 2021) komen beschikbaar en zijn te bekijken en te downloaden.

Het bestuur gaat ervan uit dat de Exploitatie 2020, de Balans 2020 en de Begroting 2021, en dan met name de Begroting 2021 uw instemming heeft.

De Algemene Vergadering 2020 op woensdag dag 22 april 2020, heeft door de Corona- maatregelen helaas geen doorgang gevonden. Het verslag van de AV 2019, het Secretarieel Jaarverslag 2019, de Exploitatie 2019, de Balans 2019 en de Begroting 2020 zijn , onder de knop Bekijk hier onder AV 2020, beschikbaar en evt. te downloaden. Het bestuur gaat ervan uit dat de Exploitatie 2019, de Balans 2019 en de Begroting 2020, uw instemming heeft.

In overleg met de kascontrolecommissie wordt bekeken hoe, waar en wanneer er dit jaar toch een controle kan plaats vinden over de verenigingsjaren 2019 en 2020.

Hieronder kunt u de AV- jaarverslagen en de financiële en secretariële verslagen vanaf 2014 t/m 2021 lezen en indien gewenst downloaden en printen. De vergaderstukken voor de AV 2021 komen beschikbaar onder de Bekijk hier knop onder AV 2021.

AV 2021

AV 2020

AV 2019

AV 2018

AV 2017

AV 2016

AV 2015

AV 2014

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.