Algemene Vergadering

Gezien de Corona pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen van de regering heeft het bestuur een besluit genomen over de Algemene Vergadering in 2021. Op 20 oktober 2021 zal er vanaf 15.00 uur een digitale Algemene vergadering (AV) plaats vinden met Google Meet. Tijdens deze AV zullen de Verenigingsjaren 2019 en 2020 aan de orde komen. Allel leden waarvan het e- mailadres bekend is krijgen een uitnodiging. Verder gaat het bestuur, eiser en weder dienende, ervan uit dat in april 2022 er weer een “fysieke” AV gehouden kan worden.

Quick Start gids Google Meet voor de deelnemers aan de AV 2021 op 20 oktober.

Hieronder kunt u de AV- jaarverslagen en de financiële en secretariële verslagen vanaf 2014 t/m 2021 lezen en indien gewenst downloaden en printen. De vergaderstukken voor de AV 2021 komen beschikbaar onder de Bekijk hier knop onder AV 2021.

AV 2021

AV 2020

AV 2019

AV 2018

AV 2017

AV 2016

AV 2015

AV 2014

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.