Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering 2020 op woensdag dag 22 april 2020, heeft door de Corona- maatregelen geen doorgang gevonden. Het verslag van de AV 2019, het Secretarieel Jaarverslag 2019, de Exploitatie 2019, de Balans 2019 en de Begroting 2020 zijn hieronder ( onder de knop Bekijk hier onder AV 2020) beschikbaar en evt. te downloaden. Het bestuur gaat ervan uit dat de Exploitatie 2019, de Balans 2019 en de Begroting 2020,vooralsnog uw instemming heeft. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal medio april 2021 plaats vinden.

UITN AV 2020

VERSLAG AV 2019

SECR JAARVERSL 2019

EXPLOITATIE 2019

BALANS 2019

BEGROTING 2020

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.