Algemene Vergadering

Op 20 oktober 2021 heeft er vanaf 15.00 uur een digitale Algemene vergadering (AV) plaats gevonden met GOOGLE MEET . Tijdens deze AV zijn de Verenigingsjaren 2019 en 2020 aan de orde gekomen. Verder gaat het bestuur, eiser en weder dienende, ervan uit dat in april 2022 er weer een “fysieke” AV gehouden kan worden.

Quick Start gids voor de deelnemers op 20 oktober aanstaande.

UITNODIGING/AGENDA

AANMELDEN AV (v)

GOOGLE MEET (v)

VERSLAG AV 2019

SECR JRVERSL 2019

SECR JRVERSL 2020

BEGROTING 2019 (v)

EXPLOITATIE 2019 (v)

BALANS 2019 (v)

BEGROTING 2020 (v)

EXPLOITATIE 2020 (v)

BALANS 2020 (v)

BEGROTING 2021 (v)

KASCONTROLE 2019 (v)

KASCONTROLE 2020 (v)

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.