Algemene Vergadering

Gezien de Corona pandemie heeft het bestuur nog geen besluit kunnen nemen over een Algemene Vergadering in 2021. Gezien het vaccinatieprogramma en de daaraan gekoppelde vaccinatiegraad lijkt het erop dat een Algemene Vergadering pas mogelijk is medio september of zelfs pas in het 4e kwartaal dit jaar.

Het Secretarieel Jaarverslag 2020, de Exploitatie 2020, de Balans 2020 en de Begroting 2021 ( onder de knop Bekijk hier onder AV 2021) komen beschikbaar en zijn te bekijken en te downloaden.

Het bestuur gaat ervan uit dat de Exploitatie 2020, de Balans 2020 en de Begroting 2021, en dan met name de Begroting 2021 uw instemming heeft.

UITN AV 2021

SECR JAARVERSL 2020

EXPLOITATIE 2020

BALANS 2020

BEGROTING 2021

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.