Bestuur

Bestuursgegevens

Hieronder vind u een overzicht van de bestuursfuncties van het Hoofdbestuur, de Algemene Raad en de Regiovertegenwoordigers.
Tevens kunt u hier de bereikbaarheid van de bestuursleden vinden voor zover zij hebben aangegeven dat deze gegevens gepubliceerd mogen worden.
Contact opnemen met het bestuur via de mail: info@onsleger.nl

Indien u liever van de post gebruik maakt:

Secretariaat KNV Ons Leger: Pluto 210, 1785 AZ, Den Helder

of van een telefoonnummer: 0223- 691 353  /  06- 5348 3627

Contributie rekening KNV Ons Leger:

IBAN: NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger

Ledenadministratie KNV Ons Leger: Rosmolen 60, 2406 JW, Alphen aan den Rijn

telefoon: 0172-417184, Email: ledenadministratie@onsleger.nl

De vereniging is geregistreerd bij de KvK Den Haag onder nummer 40408406.

De KNV Ons Leger is bij beschikking van de Belastingdienst aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN/ fiscaalnummer van de KNV Ons Leger is: 8376621. Giften en schenkingen zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de (inkomsten) belasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst en ANBI.

In verband met de ANBI- status van de vereniging vindt u hier het beloningsbeleid en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Hoofdbestuur

Naam

P. J. E. J. Striek
M. M. W. Kasteleijn
Drs. P. C. Dijkgraaf
F. van de Plasse
D. J. Vuijk
Prof. dr. J. L. N. Roodenburg
R. T. C. Derks
Mr. S. H. Steendam
Vacature
Vacature

Functie

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Ledenadministratie
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid Vert. studenten

Rang

Luitenant- generaal b.d.
Res. Off KLu b.d.
Luitenant- kolonel (R) arts b.d.

Luitenant- kolonel der Fuseliers b.d.
Luitenant- kolonel (R) kaakchirurg
Luitenant- kolonel Regiment Infanterie Limburgse Jagers
Luitenant- kolonel (R) MJD b.d.

Stafadjudant

Algemene raad

Ereleden

Naam

Jonkheer. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Naam

C.H.C. Janssen – Luitenant-kolonel b.d.
P.R. Klop – Majoor TD (R) b.d.
F.M. Wessels

De vereniging is geregistreerd bij de KvK Den Haag onder nummer 40408406.

De KNV Ons Leger is bij beschikking van de Belastingdienst aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Het ANBI- nummer van de KNV Ons Leger is: 008376621. Giften en schenkingen zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de (inkomsten) belasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst en ANBI.

In verband met de ANBI- status van de vereniging vindt u hier het beloningsbeleid en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.