Bestuur

Mededelingen Bestuur

 

  1. Van de voorzitter: 12 juni 2021, Stop de bezuinigen en stel prioriteiten:
  2. Van de voorzitter: 5 juni 2021. “Jokken, liegen, meineed ?”
  3. Van de voorzitter, 27 januari 2021
  4. Overlijden Maj bd Res. Peter Klop
  5. Activiteiten 2021

 

Bestuursgegevens

Hieronder vind u een overzicht van de bestuursfuncties van het Hoofdbestuur, de Algemene Raad en de ereleden van de vereniging. Het websitebeheer kunt u vinden onder Contact.
Tevens kunt u hier de bereikbaarheid van de bestuursleden vinden voor zover zij hebben aangegeven dat deze gegevens gepubliceerd mogen worden.
Contact opnemen met het bestuur via de mail: info@onsleger.nl

Indien u liever van de post gebruik maakt:

Secretariaat KNV Ons Leger: Pieter van der Deurelaan 1B, 1785 GA, Den Helder

Contributie rekening KNV Ons Leger: NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger

Ledenadministratie KNV Ons Leger: Rosmolen 60, 2406 JW, Alphen aan den Rijn

Email: ledenadministratie@onsleger.nl

De vereniging is geregistreerd bij de KvK Den Haag onder nummer 40408406.

De KNV Ons Leger is bij beschikking van de Belastingdienst aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN/ fiscaalnummer van de KNV Ons Leger is: 8376621. Giften en schenkingen zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de (inkomsten) belasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst en ANBI.

In verband met de ANBI- status van de vereniging vindt u hier het beloningsbeleid en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Hoofdbestuur (HB) en Bestuur (B)

Naam

Peter Striek
Michiel Kasteleijn
Peter Dijkgraaf
Dirk Jan Vuijk
Jan Roodenburg
Randy Derks
Herman Steendam

Vacature

Vacature

Functie

Voorzitter (HB)
Vice- voorzitter (B)
Secretaris (HB)
Penningmeester (HB)
Commissaris (B)
Commissaris (B)
Commissaris (B), Jur Adv

Vert. Studenten (B)

Stafadj. Krijgsmacht (B)

Algemene raad

Ereleden

Naam

Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Naam

C.H.C. Janssen – Luitenant-kolonel b.d.
P.R. Klop – Majoor TD (R) b.d. (†)
F.M. Wessels

De vereniging is geregistreerd bij de KvK Den Haag onder nummer 40408406.

De KNV Ons Leger is bij beschikking van de Belastingdienst aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Het ANBI- nummer van de KNV Ons Leger is: 008376621. Giften en schenkingen zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de (inkomsten) belasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst en ANBI.

In verband met de ANBI- status van de vereniging vindt u hier het beloningsbeleid en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.