Bestuur

Bestuursgegevens

Hieronder staat een overzicht van de bestuursfuncties van het Hoofdbestuur, de Algemene Raad en de Regiovertegenwoordigers.
Tevens kunt u hier de bereikbaarheid van de bestuursleden vinden voor zover zij hebben aangegeven dat deze gegevens gepubliceerd mogen worden.
Contact opnemen met het bestuur via de mail: info@onsleger.nl

Indien u liever van de post gebruik maakt:

Secretariaat KNV Ons Leger: Pluto 210, 1785 AZ, Den Helder

of van een telefoonnummer: 0223- 691 353  /  06- 5348 3627

Contributie rekening KNV Ons Leger:
IBAN: NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger

Hoofdbestuur

Naam

P.J.E.J Striek
M.M.W. Kasteleijn
Drs. P.C. Dijkgraaf
P.R. Klop
D.J. Vuijk
Prof.dr. J.L.N Roodenburg
R.T.C. Derks
Mr. S.H. Steendam
Vacature
M. Knapen

Functie

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Ledenadministratie
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Vert. studenten

Rang

Luitenant-generaal b.d. Res.
Res. Off KLu b.d.
Luitenant-kolonel (R) arts b.d.
Majoor TD (R) b.d.
Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d.
Luitenant-kolonel (R) kaakchirurg
Luitenant-kolonel Infanterie
Luitenant-kolonel (R) MJD b.d.

Algemene raad

Ereleden

Naam

Jonkheer. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Naam

C.H.C. Janssen – Luitenant-kolonel b.d.
P.R. Klop – Majoor TD (R) b.d.
F.M. Wessels

Regiovertegenwoordigers

Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. Kasteleyn
Olympiaplein 77
1077 CR Amsterdam
Telefoon 06 – 537 724 24
mikekasteleijn@gmail.com

Noord en Oost
Drs. T.J. Bouwers
Willebrordstraat 9
7121 DR Aalten
Telefoon 0543 – 471761
tjbouwers@hetnet.nl

Midden-Nederland
Mr. S.H. Steendam
de Weidenweg 40
7961 LP Ruinerwold
Telefoon 06 – 546 430 43
shsteendam@cs.com

Zuid-Nederland
C.H.J. Veldkamp
Wagenaarstraat 8
4331 CZ Middelburg
Telefoon 0118 – 650 377
cveldkamp3@zeelandnet.nl

De vereniging is geregistreerd bij de KvK Den Haag onder nummer 40408406.

De KNV Ons Leger is door de belasting dienst aangewezen als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en schenkingen zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de (inkomsten) belasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst en ANBI.

In verband met de ANBI- status van de vereniging (008376621) vindt u hier het beloningsbeleid en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.