Algemene Vergadering 2018

Voor het ondersteunen van de doelstelling organiseert de KNVOL verschillende activiteiten om het draagvlak onder de bevolking voor de krijgsmacht te vergroten. Naast de jaarlijkse Themadag en de Prins Maurits Medaille onderhoud de KNVOL de Bijzondere Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870 aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien organiseren wij met…

Thema avond 2018

Voor het ondersteunen van de doelstelling organiseert de KNVOL verschillende activiteiten om het draagvlak onder de bevolking voor de krijgsmacht te vergroten. Naast de jaarlijkse Themadag en de Prins Maurits Medaille onderhoud de KNVOL de Bijzondere Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870 aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien organiseren wij met…