AV 2024, datum en locatie volgen

Opmerking bestuur: Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 5 maart 2024 besloten niet eerder een AV 2024 te houden voordat er een opvolger is voor Lgen bd Peter Striek. De benodigde toestemming van de AV zal helaas pas gevraagd kunnen worden tijdens de AV 2024, naar verwachting medio september 2024. Het bestuur gaat zich inspannen een goede voorzitter te vinden en te benaderen. Graag uw begrip voor dit bestuursbesluit..

De vergaderstukken:

1. Verslag AV KNV Ons Leger 2023; Lees meer;.

2. Secretarieel Jaarverslag KNV Ons Leger verenigingsjaar 2023, Lees meer

3. Exploitatie 2023; Lees meer,

4. Balans 2023; Lees meer

5. Begroting 2024; Lees meer.