De vergaderstukken:

1. Verslag AV KNV Ons Leger 2022; Lees meer;.

2. Secretarieel Jaarverslag KNV Ons Leger verenigingsjaar 2022, Lees meer

3. Exploitatie 2022; Lees meer,

4. Balans 2022; Lees meer

5. Begroting 2023; Lees meer.