Overlijden Erelid Flip ( Philippus Marinus) WESSELS
Onlangs ontving de KNVOL het bericht dat Flip op 5 december is
overleden aan de gevolgen van Corona.
We kenden hem eigenlijk alleen als Flip, als penningmeester en als
interim penningmeester, grondig, zorgvuldig en nauwgezet. Toen Flip in
2014 afscheid nam als interim- penningmeester was hij erin geslaagd de
financiën van de KNVOL weer op orde te brengen en beheersbaar te
krijgen. Hij slaagde erin, staande op de achtergelaten, nog rokende,
financiële puinhopen van zijn ”voorganger, ”Exploitatie- overzichten en
Jaarbalansen” te maken die de goedkeuring kregen van de
Kascontrolecommissie. Bij Flip stond in deze tumultueuze periode
voorop: orde brengen in de chaos, koste wat het kost en dat lukte hem.
Flip was zeer betrokken bij de KNVOL. Op het laatst bracht zijn zoon hun
zelfs naar een AV. Na zijn afscheid in 2014 ontbrak hij ( en zijn vrouw)
nooit op een AV. En iedere keer “bedreigde” hij zijn opvolger met: “ik heb
wel wat kritische vragen over de exploitatie en de balans. Maar Flip zei
nooit wat. Dat was Flip ten voeten uit, serieus, betrokken maar ook een
grap en een grol.
Flip, bedankt voor je inzet als penningmeester en voor je inspanningen
als interim- penningmeester van de KNVOL, rust in vrede.
Het bestuur wenst de familie veel kracht toe om het verlies van Flip te
verwerken.