Contactgegevens

Secretariaat

Peter Dijikgraaf

info@onsleger.nl

Bestuur

Peter Striek: voorzitter@onsleger.nl

Michiel Kasteleijn: vicevoorzitter@onsleger.nl

Peter Dijkgraaf: secretaris@onsleger.nl

Dirk Jan Vuijk, penningmeester@onsleger.nl

Jan Roodenburg: commissaris01@onsleger.nl

Randy Derks: commissaris02@onsleger.nl

Herman Steendam: commissaris03@onsleger.nl

Vacature: vstud@onsleger.nl

Vacature: stafadjudant@onsleger.nl

 

 

 

 

 

 

 

Website

Webmaster: Dirk Jan Vuijk: webmaster@onsleger.nl

wnd plv webmaster: Arjan Smakman: webmaster.plv@onsleger.nl

 

Ledenadministratie

ledenadministratie@onsleger.nl

Contributierekening KNV Ons Leger

NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger

Armex

Hoofdredacteur: Ad de Rooij: hoofdredacteurarmex@onsleger.nl

Redacteur: Harry van der Horst: redacteurarmex@onsleger.nl

Redactie- secretaris: Peter van der Wens: armex@onsleger.nl

KNVONSLEGER

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.