Contactgegevens

Secretariaat

Peter Dijikgraaf

info@onsleger.nl

Bestuur

vacature: voorzitter@onsleger.nl

Michiel Kasteleijn: vicevoorzitter@onsleger.nl

Peter Dijkgraaf: secretaris@onsleger.nl

Dirk Jan Vuijk, penningmeester@onsleger.nl

Jan Roodenburg: commissaris01@onsleger.nl

Randy Derks: commissaris02@onsleger.nl

Vacature: commissaris03@onsleger.nl

Vacature: vertstud@onsleger.nl

Vacature: stafadj@onsleger.nl

 

 

 

Internetsite

Contentmanager: Dirk Jan Vuijk: contentmanager@onsleger.nl

Ledenadministratie

Firmijn van de Plasse

ledenadministratie@onsleger.nl

Contributierekening KNV Ons Leger

NL 31 INGB 0001 5166 39 t.n.v. Kon Ned Ver Ons Leger

Armex

Hoofdredacteur: Ad de Rooij: hoofdredacteurarmex@onsleger.nl

Redacteur: Harry van der Horst: redacteurarmex@onsleger.nl

Redactie- secretaris: Peter van der Wens: armex@onsleger.nl

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.