Leerstoel bijzonder hoogleraar

Om 16.00 op vrijdag 29 april 2022 zal de Prof Dr. Arthur ten Cate zijn hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie. Dit vindt plaats in de aula van de Rijks Universiteit Groningen. De oratie zal ook on line te volgen zijn. Er zijn, voor leden van de KNVOL, ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave voor de link “on line” of een plaats in de aula, info@knvol.nl. Nadere informatie volgt.

 

Bij koninklijk besluit is er vastgelegd dat de KNV Ons Leger een bijzonder hoogleraar mag aanstellen met de leeropdracht krijgsgeschiedenis in het bijzonder de veiligheidsproblematiek. Deze leerstoel wordt in samenwerking met het Nederlands instituut voor Militaire Historie ingesteld.

Professorabele academici met kennis op dit vakgebied kunnen op deze leerstoel worden benoemd. Door het instellen van deze leerstoel kunnen jonge academici kennis nemen van geopolitieke vraagstukken waar de krijgsmacht een rol in speelt. Met de studentenverenigingen internationale betrekkingen (SIB) aan de universiteiten worden thema-avonden georgniseerd met gerenommeerde sprekers.

De procedure voor de aanstelling van een nieuwe hoogleraar is onlangs afgerond. Als opvolger van Prof. Dr. J. Hoffenaar kan het HB van de KNVOL, Dr. Artur ten Cate aan u voorstellen.

Prof. Dr. Arthur ten Cate is specialist eigentijdse militaire geschiedenis, en houdt zich met name bezig met internationale interventies en operaties.

De leerstoel is aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

 

Word ook lid!

Meld je aan als lid van KNV Ons Leger en
beleef de krijgsmacht van dichtbij!

Activiteiten KNV Ons Leger

Regelmatig organiseren wij interessante, gezellige activiteiten en bijeenkomsten.
Nieuwsgierig? Bekijk ons meest recente activiteiten.